Was Mozes hier?

De rit door het gebergte naar het Catharinaklooster is prachtig. We zijn alleen op de weg, mijn chauffeur Salem en ik. En hij wijst me op unieke archeologische vindplaatsen. Zoals de ronde stenen bouwsels op bijgaande foto’s waarover verschillende verhalen in omloop zijn. Zo zou Mozes (en zijn volgelingen) er jaren hebben doorgebracht voordat zijn aandacht werd getrokken door het […]

Lees meer